Om oss

Master Data Management (MDM) dreier seg om å ha et bevisst forhold til hvordan man håndterer noen av de mest verdifulle dataene en bedrift har. I Interago har vi samlet mange av de mest erfarne MDM-ekspertene i Norge for å dele erfaring og sammen videreutvikle metodikk og optimale løsninger.

MDM har en nøkkelrolle i dagens integrerte verden. Gode varige løsninger er basert på god forretningsforståelse og bred teknologisk erfaring. Flere av våre eksperter er blant de mest erfarne konsulentene i Norge med bakgrunn innen BI, utvikling, integrasjon og arkitektur. I tillegg har de fleste hatt lederroller både innen store og mindre bedrifter. Den enkeltes lange og brede erfaring er fundamentet som lar oss sammen være de som setter agendaen for morgendagens MDM-løsninger.

MDM er et fagområde som i hovedsak dreier seg om hvordan løsningen støtter forretningen, ikke hvilken teknologi som velges. I noen tilfeller kan man benytte de systemene man alt har, men ofte viser det seg at det over tid er mer optimalt å benytte spesialløsninger myntet på å forvalte masterdata. Slike systemer tilbyr langt flere muligheter i forhold til å garantere kvalitet og økt effektivitet. Vi har lang erfaring på de fleste systemene og kan hjelpe til med å finne den optimale løsningen for dere. Har dere alt valgt system er det meget viktig å benytte en partner som vet hvordan man skaper gode løsninger basert på valgte teknologi og infrastruktur.

 

Hva kan vi bidra med for deg?