Om Interago

Interago ble startet i 2014 som et Business Intelligence konsulentselskap. De første årene handlet om å bygge en konkurransedyktig driftsmodell som kunne gi oss en "edge" i jaktene på de flinkeste seniorkonsulentene. Hovedfokuset har vært Master Data og BI, men vi ser at det det digitale landskap stadig blir med komplekst og at man i økende grad har behov for programmeringskompetanse også i BI-sfæren, derfor har vi ansatt både Java og .Net utviklere. Dette gir oss også muligheter for kompetanseheving og kompetansedeling på tvers av noe som tidligere var mer adskilt.

Interago har ikke egne selgere, men vi har skapt et miljø hvor alle som ønsker kan bidra og belønnes for det. Inntil slutten av 2020 leide vi møterom ved behov, men etter som selskapet har vokst og aktiviteten har økt de siste årene har vi valgt å ta del i et kontorfellesskap med delte møterom og reserverte kontorplasser for selskapet. Driftsmodellen vår virker attraktiv da vi siden sommeren 2018 har 3-doblet oss og fått inn et bredt spekter av seniorkonsulenter hvor alle har spesialkompetanse innen sitt felt.

INTERAGO AS

OrgNr: 913 185 412

Tlf: 982 56 027

Postadresse: Lofthusveien 31B, 0588 Oslo