Integrasjon

Dataintegrasjon dreier seg om noe mer enn å integrere systemer. I Interago har vi en mer helhetlig holding hvor vi forholder oss til data i ulike tilstander over tid. Dette betyr at vi ikke bare søker å sikre kvalitet når data flyttes fra A til B, men søker mekansimer som garanterer kvalitet på tvers over tid.

I Interago har vi lang erfaring med alle former for integrasjon på tvers av tilgjengelige plattformer og verktøy. Vi er opptatt av å velge rett løsning fremfor å følge trender. Derfor er vi nøye med å stille sentrale spørsmål som hva akseptabel forsinkelse er, hvilke kvalitetskrav som gjelder, ventet volum etc. Innsikt i systemene som skal involveres i en dataflyt er drivere for hvilke løsningsmønstre som er optimale. I Interago opptatt at våre ansatte deler erfaringer på tvers av prosjekter, slik at alle er best mulig rustet til å velge rett løsning.

Enkelte i Interago arbeider i samme prosjekt i mange år. Dette gir viktig innsikt i konsekvensene av de valgene vi har tatt. Å være med på å forvalte det vi har skapt samtidig som vi videreutvikler og oppretter nye integrasjoner sikrer at vi gjør gode valg når noe nytt skal skapes.

I Interago er det mange som har lang fartstid. Dette gir unik innsikt som benyttes til å løfte de mindre erfarne konsulentene opp på et nivå hvor valg av verktøy er underordnet valg av mønstre og prinsipper.

Informatica har vært markedsledende i Gartner`s kvadranter for Data Integration Tools og integration Platform as a Service.(iPaaS) i en årrekke.

Interago er det selskapet i Norge som har flest sertifiserte konsulenter på Informatica sine produkter. Dette inkluderer flere Champion sertifiseringer på IDMC. Vi har allerede høstet god erfaring med bruk av IDMC (Intelligent Data Management Cloud), neste generasjon skyprodukter fra Informatica.