Master Data Management

Master Data Management (MDM) er en del av Interago sitt DNA, og er et av våre viktigste satsingsområder. Interago har omfattende erfaring fra store, komplekse og nyskapende MDM prosjekter. Interago er, og vil fortsette å være, et ledende selskap på MDM i Norge, og vil fortsette å ta ansvar for å utvikle fagområdet videre.

Interago bistår sine kunder med MDM-strategi, synliggjøring av intern verdi samt valg av rett teknologi for gjennomføringen. Vi tar ofte ansvar for å implementere løsningen, gjerne i samarbeid med kunden for å bygge intern kompetanse. Det ligger i MDM sin natur at valgt løsning er navet andre systemer forholder seg til når de skal ha tilgang til sentrale entiteter som kunde, prosjekt, organisasjon og produkt. MDM spiller derfor en nøkkelrolle i mange av Interago sine satsingsområder.

Informatica er blant de ledende MDM-leverandørene i verden, ifølge Gartner. Interago er det selskapet i Norge som har flest sertifiserte konsulenter på Informatica sine produkter!

Portofølgen til Informatica er et rikt utvalg av produkter innen Data Management. Interago har lang fartstid med en rekke av Informatica-produkter. God innsikt i produktene, samt tett samarbeid med Informatica sine eksperter, hjelper oss til å skap robuste løsninger hos våre kunder. Fjordkraft sin MDM-løsning er globalt anerkjent.

Tibco EBX helt i tetsjiktet avde mest anerkjente MDM-leverandørene i verden. Strategien til Tibco er å levere en kraftig og fleksibel multidomene MDM-plattform.

I Norden er Interago en av få selskaper som har flere års erfaring med oppsett og forvaltning av Tibco EBX. Det er Interago sitt mål å utnytte EBX sin rike fleksibilitet uten at det går på bekosting av løsningens evne til å tilpasse seg nye versjon samt nye behov.

Oracle Enterprise Data Management (EDM) er relativt ukjent MDM-produkt fra Oracle. Opprinnelse og fokus er på finansiell MDM. Dvs. finansielle dimensjoner og hierarkier. EDM er tett tilknytning til Oracle's ulike finansielle løsninger. I Interago ser vi at EDM sine unike egenskaper ofte kan tilføre andre domener enn finans stor verdi.

Interago sin tilknytning til EDM er i stor grad tuftet på innovative MDM-prosjekter hos Telenor, Posten og Swedbank. EDM bryter med de tradisjonelle MDM-løsningene ved å forholde seg til masterdata som relasjoner mellom noder. For brukerne er informasjonen tilgjengelig som hierarkier. Ved å ikke basere EDM på semantiske datamodeller introduseres en måte å se verden på som ofte er mer naturlig for sluttbrukere.