Om oss

Interago leverer konsulent- og rådgivningstjenester innenfor domenet Data Management. Vi setter medarbeidere, fag og kunnskap i sentrum. Derfor søker vi ikke bredde, men bygger sterke kompetansesentre i krysningspunktene mellom fag og utvalgt teknologi. Vi er trygge på at kunnskapsmedarbeidere trives best i en delingskultur hvor man sammen sikter mot å være ledende på våre satsingsområder. Interago har som mål å være fremtidens kunnskapsbedrift

Kultur

I Interago søker vi å finne den rette balansen i medarbeidernes hverdag. Vi vet at miksen av felles faglig løft, tilgang til spennende prosjekter, stor frihet samt solid økonomi skaper en arbeidsplass man kan bli i lenge. Derfor fokuserer vi ikke bare på fag, men på hele mennesket. Bevissthet rundt holdninger, miljø og kultur står sentralt i Interago.

Verdier

  • Raushet dreier seg om hvordan vi forholder oss til hverandre. Vi er rause i vår deling av kunnskap og innsikt, vi er rause når vi deler verdiskapning og vi er rause i tilliten vi gir hverandre. Historien om Dara er et godt eksempel på miljøet vi ønsker å ha.
  • At alle tar ansvar er sentralt i en bedrift hvor fokus er på fag og faglig utvikling. I Interago forventes det at man tar ansvar for seg selv og sine kollegaer. Mathias sin historie illustrer balansen Interago søker mellom fagfokus og tillit til at man tar ansvar.
  • Rettferdighet er i Interago det samme som at alle skal ha en del av det de bidrar til å skape. I Runar sin historie ser man hvordan Interago satser på hans unike ekspertise, samtidig som målet hele tiden er at Runar skal ta del i det som skapes.