Dataplattform

En dataplattform tilbyr konsumenter én kilde for tilgang til organisasjonens data. Plattformen er et integrert sett med teknologier som til sammen møter en organisasjons ende-til-ende behov for håndtering av data. Dataplattformen samordner anskaffelse, synkronisering, kvalitetskontroll samt tilgjengeliggjøring. I tillegg sikrer plattformen koordinert tilgangskontroll på tvers.

Selv om det ikke finnes en fasit for hvordan dataplattformer skal konstrueres så er det underliggende prinsipper som alltid skal følges. Prinsippene vi følger når vi bygger dataplattformer er basert på innsikt høstet gjennom flere plattformers livsløp. Tanker man finner innen DataOps finner man igjen i vår tilnærming til fagområdet. Det er fokus på kvalitet, automatisering og governance som er drivere for å lykkes. I tillegg er det kritisk at man har reell erfaring og kompetanse på de tekniske løsningene som skal benyttes. Vi arbeider derfor målrettet for å styrke egne konsulenters kunnskaper på ledende verktøy gjennom utstrakt sertifisering, internopplæring og praktisk arbeid i prosjekter.

Datavarehuset

Datavarehuset er en sentral komponent i de aller fleste dataplattformer. Én viktig årsak er at datavarehuset tar vare på data som ikke finnes andre steder. Det kan dreie seg om data som kommer fra systemer som er ute av drift eller versjonering av data som ikke finnes i kildene. En annen årsak er at det legges mye arbeid i å synkronisere og vaske data. Dette kan man ikke gjenta hver gang man skal hente en rapport eller jobbe med data som kommer fra flere kilder.

Mange organisasjoner er i ferd med å bevege seg over på nye skybaserte løsninger. Dette gjelder også for datavarehus. I denne typen teknologiskifter er det viktig å bruke tid og krefter på de fremtidsrettede og best egnede løsningene.

Snowflake betraktes av mange som standarden for datavarehus i skyen. I Interago har vi ikke bare stor sans for hvor enkelt det er å komme i gang med Snowflake, men ser potensialet i inovative funksjoner som kloning og deling av data på tvers av organisasjoner.

Etter tett samarbeid med Snowflake er Interago i ferd med å bli det selskapet i Norge som har flest sertifiserte konsulenter.

Datavirtualisering

I Interago har vi sett verdien med å benytte datavirtualisering i dataplattformer. Én sentral driver er behovet for å levere nye data og justeringer kort tid etter at behovet melder seg. En annen viktig grunn for å benytte et virtuelt lag er at man enklere kan skape én løsning for tilgangkontroll. Å hente ut potensialet i virtualisering krever erfaring. I Interago fokuserer vi derfor på å bygge kompetanse på de to ledene løsningene fra Tibco Data Virtualization (TDV) og Denodo.

Interago har verdifull erfaring med ulike løsninger innenfor datavirtualisering. Vi har ledende ekspertise i bruk av produktene, og kan bistå i prosessen fram mot valg av leverandør.