Interago

Vårt mål er å utvikle fremtidsrettet kompetanse for å gjøre oss attraktive for medarbeidere, kunder og partnere.

Interago har en transparent lønnsmodell der de som bidrar til verdiskapningen får en betydelig andel. Vi vet at kombinasjonen av målrettet faglig utvikling, spennende prosjekter og solid økonomi skaper en attraktiv varig arbeidsplass. Er du nysgjerrig, ambisiøs og setter pris på stor frihet - da er vi selskapet for deg.