Erfaring med datavirtualisering

Datavirtualisering benyttes i et økende antall av Interago sine prosjekter. Datavirtualisering handler i korte trekk om å fremskaffe og tilgjengeliggjøre data raskt og smidig, gjerne i takt med forretningens analyse- og rapporteringsbehov. De to største leverandørene i dette markedet er Tibco og Denodo. Interago har god erfaring med begge teknologiene.

I Interago ser ser vi klare felletrekk ved bruken av datavirtualisering i våre prosjekter:

  • Datadeling til ulike konsumenter: Flere av våre kunder ønsker å ta større eierskap til dataene sine, og de trenger tilgang til data for å utføre egne analyser. Dette kan være rådata fra ulike kildesystemer, data fra datavarehuset eller fra begge steder. Med datavirtualisering kan man effektivt sy sammen og tilby et helhetlig datasett. Virtualiseringsteknologien tilbyr ikke bare tilgang til å kjøre spørringer mot eksponerte data, men tilbyr også automatisk oppsett av API'er for både konsum og oppdatering samt generering av flatfiler.
  • Tilgangsstyring: I både Denodo og Tibco kan man definere tilgangsstyring, enten gjennom roller, grupper eller for den enkelt bruker. I de få tilfellene det trengs så kan man også tilby innholdsbasert tilgangstyring.
  • Optimalisere kjøretider: Data som hentes fra virtuelle plattformer er som regel lagret fysisk i ulike kilder. En sentral forutsetning for å lykkes med datavirtualisering er å sette opp løsningen slik at data som skal kombineres på tvers av kilder blir slått sammen på rett måte. Virtualiseringsløsningene tilbyr ulike teknikker for å oppnår tilfredsstillende svartider.
  • Redusere replikering av data samt time to market: I mange tilfeller kan virtualisering erstatte bygging av integrasjonsløsninger og utvidelse av datavarehus. Virtuelle views gir forretning tilgang til data kort tid etter at behovet har oppstått. Dersom det er hensiktsmessig kan dataene kopieres til datavarehuset i ettertid, slik at responstider kan forbedres og man får tilgang til å øke datakvaliteten ytterligere.
  • Behov for rammeverk og standarder: Et datavirtualiseringverktøy er fleksibelt og kraftig verktøy i forhold til avansert manipulering av data.. MEN, det kan ikke alltid erstatte et integrasjonsverktøy. Det er viktig å vite når datavirtualisering egner seg best, og når man burde benytte andre løsninger. I Inerago oppfordrer vi våre kunder til å ha gode standarder for oppbygning av den virtuelle plattformen. Dette er en forutsetning for å lykkes med forvaltning av løsningen over tid.