Interago – fra da til nå

Fra starten i 2014 har Interago utfordret både bransjen og seg selv. Selskapets reise er tuftet på en rettferdig modell og et miljø kunnskapsmedarbeidere kan blomstre i. Men hvordan startet det hele? Hvor er selskapet i dag? Og ikke minst, hvordan ser fremtiden ut?

Det som var

Første gang de to gründerne av Interago, Eigil Økstad og Jan Erik Keus, traff hverandre, var i døra hos selskapet Business Logic. Eigil var nyansatt, mens Jan Erik var på vei til en ny startup. Seks år senere møttes de igjen i felles prosjekt hos Posten. Jan Erik tenker seg om og minnes hvordan selskapet han i dag er primus motor for, ble startet.

– Vi var begge selvstendige konsulenter. Det skulle ikke mange lunsjene til før vi begynte å snakke om og starte noe sammen. Erfaringen vår var unik. Dette kunne vi skape noe spennende rundt.

Som barn vokste Jan Erik opp i Bærum. Fremtidsdrømmen var klar allerede som tolvåring.

– Jeg har alltid likt å bygge og finne løsninger. Ikke bare finne løsninger, men finne de beste løsningene. Jeg er på evig jakt etter å forbedre. Nysgjerrigheten har jeg nok fra min morfar som var ingeniør. Andre barn var opptatt av å kjøre modelltogene. Jeg var mest opptatt av det som befant seg på innsiden.

Etter lunsjene på Posten bestemte Eigil og Jan Erik seg for å starte sammen. Helt i begynnelsen fortsatte de arbeidet som konsulenter, mer eller mindre som de hadde drevet hver for seg før.

– Vi hadde begge unik erfaring innen MDM, eller med håndtering av grunndata om du vil. Nesten ti år med toneangivende roller i innovative MDM-prosjekter, var spesialkompetansen som trigget starten på Interago.

De som gjorde jobben satt ikke igjen med nok. Det ville jeg endre på.

Det som er

Året er 2021. Interago har gått fra å være en startup, til å være et etablert selskap med store visjoner.

– Vi har som mål å sette standarden for hvordan fremtidens kunnskapsbedrift skal se ut!

Kunnskap er ikke noe nytt for Jan Erik. Tiden på Blindern ble flittig brukt til å lære seg å lære. En strukturert tilnærming til abstrakte problemstillinger, har åpnet mange dører.

– Det å se hvor vi skal, uten helt å vite hvordan vi kommer oss dit, kan fremstå skremmende for noen. Men for meg gir det motivasjon og energi. Helt fra barndommen og universitetstiden vet jeg at det viktigste er å prøve, og å være villig til å justere underveis.

I filosofien og forretningsplanen står kunnskap sterkt. Jan Erik forklarer:

– Fremfor å breie oss ut og prøve å være best på alt, gjør vi det motsatte. For oss er det viktigere å velge ut noen satsningsområder som vi virkelig bygger opp, og med det blir best på. Vi løper ikke etter trender som setter konsulentene våre i en kunnskapsspagat. Den holdningen mener jeg sørger for at vi evner å rekruttere de beste hodene, som vil utvikle de fagfeltene de brenner for.

Evnen til å være en lagspiller har ikke alltid stått like sterkt i konsulentbransjen. Også her skiller Interago seg fra konkurrentene. Dagens interagoere er åpne og engasjerte.

– Mange selskaper tilbyr faglig påfyll ved å la leverandører og prosjekter presentere løsninger. Jeg står for en mer akademisk tilnærming hvor man ikke bare deler sine løsninger, men hvor vi sammen øver oss på å se konsekvensene av de valgene som er tatt. Vi skaper en arena hvor man slipper å dra alle slutninger selv. Alles unike erfaringer og innsikt er en katalysator for et raskere felles løft.

Generelt sett er bransjen, naturlig nok, opptatt av kompetanse og kunnskap. Jan Erik og Interago går lenger.

– Vi ønsker oss de som fornyer både seg selv og bransjen. Vi vil ha de som stiller spørsmål, bryr seg og ikke er redde for å tenke nytt og utenfor boksen. Min erfaring fra andre konsulenthus er at den holdningen ikke alltid er like velkommen der.

Selv om fag får mye fokus, så er den kontroversielle økonomiske modellen også en sentral driver for selskapets kultur. Jan Erik forklarer:

Vi er på evig jakt etter å finne de beste mekanismene som kobler den enkeltes innsats til den verdien et bidrag skaper.

I dag har vi rause mekanismer som anerkjenner direkte, indirekte og langtrekkende bidrag.

Det som kan bli

Som barn var Jan Erik en ivrig bygger av trehytter. Selv om hammer og spiker er byttet ut med briller og laptop, er forståelsen av prosjekter og muligheter forholdsvis lik.

– Noen tror at endring gjøres utelukkende for å skape nye muligheter. Det er en sannhet med modifikasjoner. Endring fjerner også risiko. Ved å lære og gjøre nødvendige justeringer, sikrer vi egen eksistens samtidig som vi forbedrer leveransene til våre kunder.

Trehytta fra barndommen fungerer som en metafor på ønsket om endring.

– Det å bygge høyt nok er for noen forbundet med stor risiko. De er redde for å falle eller ikke nå opp. Men om du snur på det – Jan Erik tegner i luften – så handler høyde også om å sørge for at de som oppholder seg i trehytta, er trygge for det som befinner seg under dem. Altså er ikke høyden utelukkende en risiko, men også en eliminering av den.

For Interago handler 2022 og 2023 om å ta et enda sterkere grep rundt egne satsningsområder. Selskapet er i stadig endring, og en ny slagplan og strategi er lagt.

– Vi satser videre på det vi allerede er dyktige på. En ny daglig leder er på vei inn. For selskapet gir det ytterligere konkurransekraft. For min egen del, som avtroppende daglig leder, gir det mulighet til å fokusere ytterligere på fag. Det vil gagne både våre kunder og oss selv.

Interago skal styrke seg enda mer på kunnskap, samt gjøre det enda mer attraktivt å bli med på laget. Målet er å støtte hele karriereløpet og være en trygg havn for kunnskapsmedarbeidere.

– Alle våre muligheter kommer fordi vi bygger de beste fagmiljøene, hvor team-medlemmenes behov ivaretas. Utvikling skjer hele tiden, men skal alltid være tilpasset hver og én av oss. Folk har ulike behov når de er 25, 40, 50 og 65 år. Vi skal organisere oss slik at de behovene blir en integrert del av utviklingsløpet i Interago.

Fremtiden er for mange usikker. For Interago er den spennende.

– Ser vi lenger enn 2023 skal vi fortsatt være et selskap som utfordrer. Vi skal belønne innsats, kunnskap og verdiøkning enda bedre enn vi gjør i dag. Som det meste i samfunnet handler også vår bransje om transformasjon og omstilling. Det er en stor fordel for oss, avslutter den tidligere trehyttesnekkeren, nå partner i Interago, Jan Erik Keus.