Konsulent på 1-2-3

Uansett om det handler om arkitektur, kreativitet, design eller data, evnen til å glede seg over ny kunnskap har ført Mathias Rove Olaussen dit han er i dag. Nysgjerrigheten har drevet han fremover, og er i 2021 et av hans viktigste redskaper i utviklingen av Interagos nyeste fagområde.

Nytt fagområde

Mathias har Bachelor i interaksjonsdesign fra Universitet i Oslo, og en master i programmering. 29-åringen fra Tønsberg er i konstant utvikling og har alltid mange jern i ilden.

– Vi har akkurat solgt to mindre leiligheter i Oslo og kjøpt oss hus i Holmestrand nærmere familie og barndomsvenner. Det er mye som skal flyttes og pusses opp. Og alt skulle gjerne vært ferdig i går.

Mathias ler.

Interesse for å skape står høyt hos de fleste som jobber i Interago. Selskapet gjør ikke som mange andre konsulentselskaper og løper etter de siste fokusområdene som er i vinden. Gjør én det må konsulentene stadig skifte retning, og jobbe med oppgaver de egentlig ikke kan.

– At Interago ser både hvem jeg er og hva jeg kan bidra med er avgjørende, forklarer han.

Mathias sitt fagområde heter MDM og er basert på TIBCO EBX. Erfaringen hans er unik i Norge og Norden.

– Ambisjonen er selvsagt å øke antallet som satser på EBX. Det er et fleksibelt system i stor internasjonal vekst. For min del er det selvsagt ekstra morsomt at en ny arbeidsplass oppretter et eget satsningsområde fordi min kunnskap kan brukes best nettopp der.

Fra første dag har jeg følt en enorm tillit.

Ansvar og kompetanse

For noen kan det kanskje virke rart å gi en 29-åring som aldri har jobbet som konsulent før, ansvaret for et nytt fagområde. For Interago er det verdens mest naturlige ting.

– Fra første dag har jeg følt en enorm tillit. Samtidig er det også mitt ansvar å bidra til at Interago vokser. Sånt gir både motivasjon og stolthet.

Ansvar, én av selskapets tre hovedverdier, finnes ikke bare i strategidokumentene. Verdiene vises først og fremst i konkret handling.

– Det finnes mange måter å ta ansvar på. Som nevnt har jeg ansvar for mitt fagområde, men jeg har også et ansvar for å bidra til at mine kolleger lykkes. I tillegg følger det ansvar ved å involvere seg når viktige selskapsbeslutninger diskuteres og tas. Jeg trives med det, og tenker at det å bry seg er en forutsetning for å jobbe i Interago.

En annen viktig bærebjelke i Interago er troen på kompetanse. Mathias forklarer:

– Kompetanse skaper trygghet. Kundene våre kan være trygge på at vi har den kunnskapen vi sier vi har. Internt er terskelen lav for å be om hjelp. Kunnskapen i selskapet deles, foredles og spres.

Med tilgang til ekstra kunnskap har Mathias utviklet seg både faglig og menneskelig.

– Som konsulent har jeg blitt flinkere til å be om hjelp. Det å få kombinere nysgjerrigheten min med trygghet internt, har åpnet mange nye dører.

Raskere enn sin egen skygge

Mathias innehar en uoffisiell rekord i Interago. Han er nemlig den som raskest har signert arbeidskontrakten.

– Det stemmer nok det, humrer han. Jeg hadde allerede tenkt mye på at konsulentyrket var noe for meg, men samtidig at selskapene var store og tungrodde.

Interago’s Lucky Luke trengte lite betenkningstid da han møtte en av selskapet gründere.

– Jeg hadde allerede hørt en del om Interago fra tidligere kollegaer som hadde begynt i selskapet. Deretter traff jeg en av grunnleggerne, Jan Erik Keus, som fortalte meg om strukturen, mulighetene og ikke minst menneskene som jobber i Interago. Da falt «den siste legoklossen» på plass. Jeg signerte nesten raskere enn min egen skygge!

Ønsket om å hele tiden lære mer står sterkt i både Mathias og Interago.

– Vi er en transparent organisasjon med lite hierarki og stor åpenhet. Det er kort vei til beslutningene og friheten er stor. Samtidig har vi et fellesskap der ingen står alene. Vi har et ansvar for hverandre. Det var derfor jeg signerte, og det er derfor jeg gleder meg til å gå på jobb, avrunder han.